Spółka

Działalność spółki

SimFabric S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w portowaniu gier (przerabiania gry z jednej platformy na inną) na konsole Nintendo Switch, PS4 i komputery stacjonarne oraz produkcjach własnych gier.

Najważniejszym dotychczasowym produktem Spółki jest gra pt. Farm Expert 2018, która w wersji mobilnej sprzedała się w liczbie ponad 2,5 mln kopii. Spółka posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich wydanych gier.

Produkty Emitenta są sprzedawane na całym świecie, co oznacza, że z dowolnego miejsca za pośrednictwem sieci Internet gracze mają możliwość kupna produktów Emitenta.
Jest to cecha charakterystyczna gier, które są sprzedawane w modelu dystrybucji cyfrowej, głównie za pośrednictwem dedykowanej platformy dystrybucyjnej Nintendo eShop, PlayStation Store oraz Steam, będącej największym dystrybutorem gier PC na świecie.

Głównym założeniem prowadzonej działalności jest portowanie i wydawanie kilku, nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Dzięki czemu maleje ryzyko operacyjne przy optymalnej reakcji na niespodziewane zdarzenia losowe występujące podczas produkcji projektów. Spółka świadczy usługi portowania w oparciu o umowy wydawnicze na projekty otrzymane od podmiotów zewnętrznych, z tytułów których staje się wydawcą gry, a w zamian za to kontrahent otrzymuje miesięczną prowizję od sprzedaży. Z uwagi za duże zainteresowanie takimi usługami Spółka nie wyklucza, że w przyszłości będzie świadczyła więcej tego typu usług. Emitent wykonuje także na zlecenie innych podmiotów elementy gier, tj. assety. A także świadczy usługi podwykonawstwa assetów oraz przygotowania dokumentacji projektowych na gry. Poza działalnością na rynku gier wideo, Spółka zawarła również kilka umów na wykonanie materiałów do e-learningu oraz materiałów audio.

Władze spółki

Julia Natalia Leszczyńska

Finalistka konkursu „25 under 25” w kategorii „Biznes i Nowe Technologie”, organizowanego przez magazyn Forbes i McKinsey & Company. Absolwentka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) na specjalizacji Gry Komputerowe. Od 5 lat aktywnie związana z produkcją gier komputerowych. Założycielka firmy SimFabric S.A. Główny Programista symulatora ElectriX. Pierwszą grę stworzyła w wieku 6 lat, o czym m.in. opowiadał dokument przygotowany dla Canal+ Discovery pt. „Twórcy światów”. Zdobywczyni głównej nagrody w konkursie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) na najlepszą aplikację kosmiczną. Wyróżnienie w konkursie Universal Studios na przygotowanie projektu gry na podstawie brandu JAWS (Szczęki) Stevena Spielberga. Pracowała przy ponad 20 projektach gier dla takich firm jak Techland, PlayWay czy SimFabric. Pani Julia Leszczyńska jest również akcjonariuszem Emitenta posiadającym 800.000 akcji, stanowiących 12,80% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto Pani Julia Leszczyńska jest córką Pana Emila Leszczyńskiego (Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz akcjonariusza Spółki).

Julia Natalia Leszczyńska Prezes Zarządu

Finalistka konkursu „25 under 25” w kategorii „Biznes i Nowe Technologie”, organizowanego przez magazyn Forbes i McKinsey & Company. Absolwentka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) na specjalizacji Gry Komputerowe. Od 5 lat aktywnie związana z produkcją gier komputerowych. Założycielka firmy SimFabric S.A. Główny Programista symulatora ElectriX. Pierwszą grę stworzyła w wieku 6 lat, o czym m.in. opowiadał dokument przygotowany dla Canal+ Discovery pt. „Twórcy światów”. Zdobywczyni głównej nagrody w konkursie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) na najlepszą aplikację kosmiczną. Wyróżnienie w konkursie Universal Studios na przygotowanie projektu gry na podstawie brandu JAWS (Szczęki) Stevena Spielberga. Pracowała przy ponad 20 projektach gier dla takich firm jak Techland, PlayWay czy SimFabric. Pani Julia Leszczyńska jest również akcjonariuszem Emitenta posiadającym 800.000 akcji, stanowiących 12,80% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto Pani Julia Leszczyńska jest córką Pana Emila Leszczyńskiego (Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz akcjonariusza Spółki).

Emil Leszczyński

Od ponad 25 lat ściśle związany z branżą gier komputerowych w Polsce. Twórca, projektant i Lead Programmer ponad 50 gier komputerowych. Redaktor naczelny i redaktor w magazynach o grach komputerowych i nowych technologiach: Top Secret, Reset, Secret Service, Futura, eMedia Twórca programów telewizyjnych o grach i nowych technologiach: „ESCAPE” - Polonia1, „W sieci” - TVP2. Zwycięzca konkursu organizowanego przez ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) na najlepsza aplikację kosmiczną ESAintouch, Zdobywca głównej nagrody Unity3D na stworzenie zastosowania nowego rozwiązania do implementacji Sztucznej Inteligencji (AI) i Uczenia Maszynowego (ML-Agents) w grach i symulatorach. Pan Emil Leszczyński jest również akcjonariuszem Emitenta i posiadającym 1.054.000 akcji, stanowiących 16,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto Pan Emil Leszczyński jest ojcem Pani Julii Leszczyńskiej (Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki).

Emil Leszczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od ponad 25 lat ściśle związany z branżą gier komputerowych w Polsce. Twórca, projektant i Lead Programmer ponad 50 gier komputerowych. Redaktor naczelny i redaktor w magazynach o grach komputerowych i nowych technologiach: Top Secret, Reset, Secret Service, Futura, eMedia Twórca programów telewizyjnych o grach i nowych technologiach: „ESCAPE” - Polonia1, „W sieci” - TVP2. Zwycięzca konkursu organizowanego przez ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) na najlepsza aplikację kosmiczną ESAintouch, Zdobywca głównej nagrody Unity3D na stworzenie zastosowania nowego rozwiązania do implementacji Sztucznej Inteligencji (AI) i Uczenia Maszynowego (ML-Agents) w grach i symulatorach. Pan Emil Leszczyński jest również akcjonariuszem Emitenta i posiadającym 1.054.000 akcji, stanowiących 16,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto Pan Emil Leszczyński jest ojcem Pani Julii Leszczyńskiej (Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki).

Kamila Woszczak

Absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej – wydział fotografii, absolwentka wydziału wystawiennictwa i projektowania wnętrz, projektant wzornictwa przemysłowego, grafik komputerowy, od 20 lat projektant w firmie LC Elektronik.

Kamila Woszczak Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej – wydział fotografii, absolwentka wydziału wystawiennictwa i projektowania wnętrz, projektant wzornictwa przemysłowego, grafik komputerowy, od 20 lat projektant w firmie LC Elektronik.

Tadeusz Leszczyński

Absolwent SGGW-AR (Wydział Leśny 1976 r.), - uprawnienia Państwowego Inspektora Pracy (11 lat pracy w Głównym Inspektoracie Pracy PIP, ostatnio, do 1991r. na stanowisku głównego specjalisty), - prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w branży budowlanej i handlowej (8 lat), - praca w spółce logistycznej (Spedpol sp. z o.o.) na stanowisku głównego specjalisty ds. BHP (6 lat), - praca w spółce logistycznej (DB Schenker sp. z o.o.) wchodzącej w skład koncernu Deutche Bahn, na stanowisku kierowniczym (szef bezpieczeństwa produkcji i ekologii), - udział w Grupie Kierowniczej Spółki DB Schenker (12 lat do 31.12.2016), - członek Rady Programowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (5 lat i obecnie), - wykładowca przedmiotu „Pragmatyka służby bhp” na podyplomowych studiach dla służby bhp prowadzonych przez CIOP i Politechnikę Warszawską (2009-2016), - certyfikat Doradcy ds. Bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych (15 lat uprawnienia Doradcy DGSA), - certyfikaty audytora wewnętrznego ds. jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa żywności (HACCP), - opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie Systemu Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Spedpol i DB Schenker (1999), - opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie działania w Spedpol sp. z o.o. i DB Schenker - Systemów: Zarządzania Jakością (ISO 9001 od 1999r.), Ochrony Środowiska (ISO 14001 od 2003r.), Bezpieczeństwa Pracy (ISO 18001 od 2003r.), Bezpieczeństwa Żywności (HACCP od 2006r.), Transportu Towarów Niebezpiecznych (ADR od 1999r.), Magazynowania Towarów Niebezpiecznych (standardy SQAS od 2015r.), Ochrony Magazynów Logistycznych (standardy TAPA od 2003r.), - opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie działania w Spedpol sp. z o.o. i DB Schenker systemów komputerowych ds. informacji i rejestracji danych o obrocie materiałami niebezpiecznymi (2002r.), ds. rejestracji i analizy zdarzeń niebezpiecznych i wypadków przy pracy, ds. informacji dot. ochrony środowiska, ds. informacji o transporcie żywności, - wyróżnienia: Statuetka PRO LABORE SECURO za „wybitne zasługi w służbie publicznej na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy” (CIOP 2002), - Medal Europejski BCC za „Produkt ADR” dla Spedpol sp. z o.o.(2004), - Zielona, Srebrna i Złote Karty Lidera Bezpiecznej Pracy (CIOP 1999 – 2016), - Dyplom Uznania za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy” – Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (2004), - wykładowca zagadnień bezpieczeństwa w transporcie towarów na licznych seminariach organizowanych przez uczelnie i instytuty (Politechnika Częstochowska, CIOP) oraz ośrodki szkoleniowe zewnętrzne (MOVIDA, Stowarzyszenie ADR) i wewnętrzne (Spedpol, Schenker), - autor licznych publikacji i wywiadów prasowych w krajowej prasie specjalistycznej (Promotor, Inspektor Pracy, Gazeta Transportowa, Specjalista BHP, Teraz DBSchenker) i prasie ogólnej. Ponadto Pan Tadeusz Leszczyński jest dziadkiem Pani Julii Leszczyńskiej (Prezes Zarządu i akcjonariuszka Spółki) oraz ojcem Pana Emila Leszczyńskiego (Przewodniczący Rady Nadzorczej i akcjonariusz Spółki).

Tadeusz Leszczyński Członek Rady Nadzorczej

Absolwent SGGW-AR (Wydział Leśny 1976 r.), - uprawnienia Państwowego Inspektora Pracy (11 lat pracy w Głównym Inspektoracie Pracy PIP, ostatnio, do 1991r. na stanowisku głównego specjalisty), - prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w branży budowlanej i handlowej (8 lat), - praca w spółce logistycznej (Spedpol sp. z o.o.) na stanowisku głównego specjalisty ds. BHP (6 lat), - praca w spółce logistycznej (DB Schenker sp. z o.o.) wchodzącej w skład koncernu Deutche Bahn, na stanowisku kierowniczym (szef bezpieczeństwa produkcji i ekologii), - udział w Grupie Kierowniczej Spółki DB Schenker (12 lat do 31.12.2016), - członek Rady Programowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (5 lat i obecnie), - wykładowca przedmiotu „Pragmatyka służby bhp” na podyplomowych studiach dla służby bhp prowadzonych przez CIOP i Politechnikę Warszawską (2009-2016), - certyfikat Doradcy ds. Bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych (15 lat uprawnienia Doradcy DGSA), - certyfikaty audytora wewnętrznego ds. jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa żywności (HACCP), - opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie Systemu Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Spedpol i DB Schenker (1999), - opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie działania w Spedpol sp. z o.o. i DB Schenker - Systemów: Zarządzania Jakością (ISO 9001 od 1999r.), Ochrony Środowiska (ISO 14001 od 2003r.), Bezpieczeństwa Pracy (ISO 18001 od 2003r.), Bezpieczeństwa Żywności (HACCP od 2006r.), Transportu Towarów Niebezpiecznych (ADR od 1999r.), Magazynowania Towarów Niebezpiecznych (standardy SQAS od 2015r.), Ochrony Magazynów Logistycznych (standardy TAPA od 2003r.), - opracowanie, wdrożenie i nadzorowanie działania w Spedpol sp. z o.o. i DB Schenker systemów komputerowych ds. informacji i rejestracji danych o obrocie materiałami niebezpiecznymi (2002r.), ds. rejestracji i analizy zdarzeń niebezpiecznych i wypadków przy pracy, ds. informacji dot. ochrony środowiska, ds. informacji o transporcie żywności, - wyróżnienia: Statuetka PRO LABORE SECURO za „wybitne zasługi w służbie publicznej na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy” (CIOP 2002), - Medal Europejski BCC za „Produkt ADR” dla Spedpol sp. z o.o.(2004), - Zielona, Srebrna i Złote Karty Lidera Bezpiecznej Pracy (CIOP 1999 – 2016), - Dyplom Uznania za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy” – Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP (2004), - wykładowca zagadnień bezpieczeństwa w transporcie towarów na licznych seminariach organizowanych przez uczelnie i instytuty (Politechnika Częstochowska, CIOP) oraz ośrodki szkoleniowe zewnętrzne (MOVIDA, Stowarzyszenie ADR) i wewnętrzne (Spedpol, Schenker), - autor licznych publikacji i wywiadów prasowych w krajowej prasie specjalistycznej (Promotor, Inspektor Pracy, Gazeta Transportowa, Specjalista BHP, Teraz DBSchenker) i prasie ogólnej. Ponadto Pan Tadeusz Leszczyński jest dziadkiem Pani Julii Leszczyńskiej (Prezes Zarządu i akcjonariuszka Spółki) oraz ojcem Pana Emila Leszczyńskiego (Przewodniczący Rady Nadzorczej i akcjonariusz Spółki).

Marcin Woszczak

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Dyplom MBA WSFiU. Ma 20-letnie doświadczenie w sprzedaży i marketingu w spółkach sektora FMCG, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Ajinomoto Poland, National Sales Manager w Nestle Polska S.A., Szef Sprzedaży i Marketingu Aviko, National Sales Manager Develey Polska, Krajowy Szef Sprzedaży w spółce Eurocash S.A.

Marcin Woszczak Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Dyplom MBA WSFiU. Ma 20-letnie doświadczenie w sprzedaży i marketingu w spółkach sektora FMCG, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Ajinomoto Poland, National Sales Manager w Nestle Polska S.A., Szef Sprzedaży i Marketingu Aviko, National Sales Manager Develey Polska, Krajowy Szef Sprzedaży w spółce Eurocash S.A.

Monika Hieropolitańska

Pani Monika Hieropolitańska posiada wykształcenie wyższe mgr Filologii Klasycznej wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wiedzę i doświadczenie dotyczące przygotowywania i weryfikacji dokumentacji grantowej na projekty IT, w tym projekty dotyczące gier komputerowych, a w szczególności na projekty grantowe otrzymane przez SimFabric S.A. oraz spółki zależne z grupy kapitałowej SimFabric S.A. od 2019 roku współpracuje z SimFabric S.A. w ramach przygotowywania dokumentacji grantowej dla spółki zależnej Blind Warrior Sp. z o.o. oraz współpracuje bezpośrednio z Blind Warrior Sp. z o.o. w ramach przygotowywania dokumentacji dla projektu SAR i przyznanego grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Monika Hieropolitańska Członek Rady Nadzorczej

Pani Monika Hieropolitańska posiada wykształcenie wyższe mgr Filologii Klasycznej wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wiedzę i doświadczenie dotyczące przygotowywania i weryfikacji dokumentacji grantowej na projekty IT, w tym projekty dotyczące gier komputerowych, a w szczególności na projekty grantowe otrzymane przez SimFabric S.A. oraz spółki zależne z grupy kapitałowej SimFabric S.A. od 2019 roku współpracuje z SimFabric S.A. w ramach przygotowywania dokumentacji grantowej dla spółki zależnej Blind Warrior Sp. z o.o. oraz współpracuje bezpośrednio z Blind Warrior Sp. z o.o. w ramach przygotowywania dokumentacji dla projektu SAR i przyznanego grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Akcjonariat

SimFabric S.A. wyemitował łącznie 6.250.000 akcji serii A i B i w 12 sierpnia 2022 roku przeniósł notowania wszystkich akcji z rynku NewConnect na rynek GPW. Poniżej wyszczególnieni najwięksi akcjonariusze, posiadający powyżej 5% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu.

 • Emil Leszczyński
 • Julia Leszczyńska
 • Pozostali

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

'
Wyszczególnienie Liczba akcji Udział w ogólnej liczbie akcji (%) Liczba głosów
Emil Leszczyński 1 055 000 16,88% 1 055 000
Julia Leszczyńska 800 000 16,27% 800 000
Pozostali* 4 395 000 70,32% 4 395 000
Suma 6 250 000 100% 6 250 000
'

* dane finansowe za 2019 nie zbadane przez biegłego rewidenta

Otoczenie rynkowe

Według analityków firmy badawczej Newzoo, światowy rynek gier w 2020 r. wygeneruje przychody w wysokości 174,9 mld USD, co oznacza wzrost sektora na poziomie 19,6% rok do roku. Dla porównania przychody w 2019 r. były równe 152,1 mld USD, tym samym wskazując wzrost wartości rynku o 22,8 mld USD. Szacuje się, iż przychody branży gier w 2023 r. przekroczą 217 mld USD przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (compound annual growth rate, CAGR) 2018–2023 na poziomie 9,4%.
Dwoma istotnymi czynnikami wpływającymi pozytywnie na sektor gamingowy są pandemia COVID-19, zwiększająca zainteresowanie grami wśród ludzi zmuszonych do pozostania w domu oraz wprowadzenie na rynek konsoli nowej generacji, co przyspiesza rozwój branży.

Wartość światowego rynku gier wideo w roku 2019 i prognoza na lata 2020-2023 (w mld USD)​

Źródło: Global Games Market Report, Newzoo, 2020

Udział poszczególnych regionów świata
w strukturze rynku gier wideo w 2020 r.

Źródło: Global Games Market Report, Newzoo, 2020

Pod względem przychodów wszystkie segmenty gier odnotowały wzrost w tle światowej pandemii COVID-19, jednakże to gry mobilne wiodły prym w owym segmencie. Prognozy wskazują, że gry mobilne w 2020 r. wygenerują przychody w wysokości 86,3 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 25,6 % r/r. Jest to również segment, który zajmuje pierwsze miejsce pod względem wielkości przychodów wśród aplikacji.

 • Azja i Pacyfik 48%
 • Ameryka Północna 26%
 • Bliski Wschód i Afryka 3%
 • Europa
 • Ameryka Łacińska 4%

Strategia rozwoju

W przyjętej strategii rozwoju Emitent zakłada dalszy rozwój działalności poprzez portowanie i wydawanie dużej ilości, nisko i średnio budżetowych wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Takie podejście Zarządu Spółki zapewnia minimalizację ryzyka inwestycyjnego związanego z produkcją pojedynczej gry.

Strategia rozwoju zostanie zrealizowana poprzez osiągnięcie następujących celów:

 • 01
  Rozwój

  studia portującego

 • 02
  Uczestnictwo

  w najważniejszych targach na świecie

 • 03
  Dywersyfikacja portfolio gier

  poprzez portowanie i wydawanie przynajmniej kilkunastu produkcji rocznie.

 • 04
  Pozyskiwanie inwestorów

  na tworzenie nowych gier

 • 05
  Prowadzenie

  działalności badawczo-rozwojowej.

Prospekt GPW - SimFabric S.A. - 29.07.2022

Prospekt GPW - SimFabric S.A. - 29.07.2022

Ład korporacyjny

I. Statut spółki

II. Polityka informacyjna

III. Dobre praktyki

Walne zgromadzenie

Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej, przy ul. Świętokrzyska 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Liczba akcji i głosów

Uchwały podjęte na ZWZA SimFabric S.A. w dniu 30.06.2023

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA SimFabric S.A. w dniu 30.06.2023