O tym się mówi

Ostatni news

SimFabric uruchomił pierwszy projekt gry w oparciu o model play to earn i blockchain

Pierwszy projekt gry, będący realizacją nowego VI filaru strategii spółki, będzie finansowany z grantu na rozwój technologii blockchain, przyznanego s...

Zobacz

Biuro prasowe

23 sierpnia, 2022

GPW Benchmark: Komunikat - SIMFABRIC

9 sierpnia, 2022

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki SIMFABRIC S.A.

4 sierpnia, 2022

SimFabric rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

29 lipca, 2022

KNF zatwierdziła prospekt SimFabric w związku z przejściem na GPW

19 maja, 2022

SimFabric miał 1,4 mln zł zysku netto w I kw., liczy na przejście na GPW z NC w II kw.

16 marca, 2022

SimFabric uruchomił pierwszy projekt gry w oparciu o model play to earn i blockchain

4 lutego, 2022

Julia Leszczyńska (SimFabric S.A.): 240% wzrost po trzech dniach od otwarcia to debiut-marzenie