This is what is being talked about

Ostatni news

Biuro prasowe

August 23, 2022

GPW Benchmark: Komunikat - SIMFABRIC

August 9, 2022

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki SIMFABRIC S.A.

August 4, 2022

SimFabric rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

July 29, 2022

KNF zatwierdziła prospekt SimFabric w związku z przejściem na GPW

May 19, 2022

SimFabric miał 1,4 mln zł zysku netto w I kw., liczy na przejście na GPW z NC w II kw.

March 16, 2022

SimFabric uruchomił pierwszy projekt gry w oparciu o model play to earn i blockchain

February 4, 2022

Julia Leszczyńska (SimFabric S.A.): 240% wzrost po trzech dniach od otwarcia to debiut-marzenie